У дома > Новини > Новини от индустрията

Какво е мрежов кабел от категория 5e?

2022-01-12

„Категория 5e“ се отнася за Категория 5e Неекранирана усукана двойка (UTP—Неекранирана усукана двойка) и Категория 5e Екранирана усукана двойка. Неекранираната усукана двойка се състои от множество двойки усукани двойки и пластмасова двойка. Категория пет се отнася до пет различни нива на качество, определени от Международната асоциация на електрическата индустрия за кабели с усукана двойка.